Scripts

Tillad ikke scripts midlertidigt på websider i Firefox
Hvordan slår jeg scripts fra i Firefox?Hvordan stopper du scripts?Hvordan aktiverer jeg scripts i Firefox?Hvordan forhindrer jeg, at en webside indlæs...
Sådan beskytter du dig mod Session Replay-sporing
Du har to vigtige muligheder for at beskytte dig mod Session Replay-scripts:Bloker alle scripts på websteder, og tillad kun, at scripts kører på webst...